Kontinuerlig regnskapsføring – fremtidens økonomifunksjon

Tradisjonell regnskapsproduksjon med løpende bilagsregistrering, månedlig avslutning av regnskapet og terminvise rapporteringer samsvarer ikke nødvendigvis med brukernes behov for løpende oppdatert informasjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi ser en utvikling hvor økonomifunksjonen flytter fokus fra ren regnskapsproduksjon – til å spille en større rolle i virksomhetens suksess. Dette gjøres ved å levere oppdaterte regnskapsoversikter som viser historisk utvikling, samtidig som økonomifunksjonen legger vekt på å levere prognoser. 

Fremtidsbildet

Accenture sier i en analyse av regnskapsproduksjon at produktiviteten til regnskapsavdelinger frem mot 2020 vil dobles eller triples, kostnader til arbeidskraft vil reduseres med 40 % og tiden som benyttes til analyse av regnskapet vil øke fra dagens 25 % til 75 %. Hvordan er dette mulig?

Hva må endres?

Manuelle arbeidsprosesser er den største flaskehalsen for effektivitet i dag. En tradisjonell «produksjonsmodell» med løpende bilagsregistrering, månedlig avslutning av regnskapet og terminvise rapporteringer er ikke den beste måten å jobbe på fremover. Det samstemmer ikke med brukernes behov for løpende oppdaterte regnskaper for styring. Månedsavslutningsprosessen vil være såpass arbeidskrevende, at tiden til rådighet for analyse begrenses.

Kontinuerlig regnskapsføring

Kontinuerlig regnskapsføring er delvis teknikk, men også delvis mentalitet. Ikke utsett noe du kan gjøre i dag til en månedsavslutning! Bruk teknologien til det fulle for å sikre løpende prosessering, analyse og kvalitetssikring av regnskapet.

Nytt nettkurs lærer deg hvordan

Regnskap Norge lanserer nå et nytt nettkurs som forbereder deg på å kunne levere verdifull styringsinformasjon til enhver tid, og endre arbeidsform fra periodeavslutninger til løpende kvalitetssikring og kontroll.

Kurset passer for alle som produserer, analyserer og kvalitetsikrer regnskap. Kurset er også relevant for deg som vil lære om dynamiske prognoser. 

Effekten kan være betydelige forbedringer i arbeidsprosesser, høyere effektivitet, mindre stress ved periodeavslutninger og dermed en triveligere hverdag.