Krav til personalliste for bilforhandlere - prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse av 11.12.2013 kommet med enkelte presiseringer når det gjelder krav til personalliste for bilforhandlere.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Når det drives virksomhet som ikke omfattes av kravet til personalliste, er man fritatt fra kravet om å føre personalliste, jf. bokføringsforskriften § 8-5-6 siste ledd.

I Skattedirektoratets melding 8/13 av 1. oktober 2013 om krav til føring av personalliste i enkelte bransjer, pkt. 1.4.1 er det gjort en nærmere vurdering av hvordan dette unntaket skal forstås. Det fremgår der at en normalt vil kunne basere seg på omsetningstall for å avgjøre om det drives virksomhet som i hovedsak faller utenfor kravet til personalliste.

I prinsipputtalelsen kommenterer Skattedirektoratet om bilforhandlere som også driver verksteds-/bilpleievirksomhet kan basere seg på omsetningstall for å vurdere om unntaket kommer til anvendelse, samt hva som skal regnes som omsetning.

Skattedirektoratets uttalelse

Les mer om kravene til personallister her.