Krav til språk i salgsdokumentasjon

I en uttalelse om krav til språk i salgsdokumentasjonen vurderer Skattedirektoratet det dithen at den bokføringspliktige må velge et språk som er egnet til å vise de bokførte opplysningenes berettigelse, blant annet slik at dokumentasjonen kan benyttes i kontrollformål uten at det kreves særskilte språkkunnskaper fra kontrollørens side. Det legges uten videre til grunn at salgsdokumentasjon mv. som utstedes på et språk som nevnt i bokføringsloven § 12, det vil si norsk svensk, dansk eller engelsk, tilfredsstiller dette.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Derimot er det Skattedirektoratets oppfatning at et salgsdokument som utstedes på et fjerntliggende språk, som for eksempel kinesiske skrifttegn, ikke tilfredsstiller bokføringslovens krav. Dette vil i utgangspunktet også gjelde andre fremmede språk, som for eksempel tysk, fransk og spansk. Skattedirektoratet legger derfor til grunn at slike salgsdokument normalt ikke kan aksepteres med mindre de suppleres på en slik måte at de kan leses i Norge uten at det kreves særskilte språkkunnskaper eller tolk. Når det for eksempel gjelder opplysninger om ytelsens art, jf. bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 3, kan et slikt supplement være å påføre salgsdokumentet varenummer, og oppbevare en liste over varenummer med varebeskrivelse på norsk, svensk, dansk eller engelsk som en del av salgsdokumentasjonen. Dersom salgsdokumentet utstedes til norsk kunde må tilleggsdokumentasjonen vedlegges salgsdokumentet ved utsendelse.