Krav til taksameter - presisering

Bokføringsforskriftens krav til registrering av kontantomsetning ved bruk av taksameter gjelder enhver som har drosjeløyve etter yrkestransportforskriften. Bokføringspliktige som har andre former for løyve omfattes ikke av kravet til taksameter.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har i en uttalelse av 18.01.12 kommentert kravet i bokføringsforskriften § 8-2-1 om at bokføringspliktige som driver taxinæring skal registrere kontantomsetningen ved bruk av taksameter.

Skattedirektoratet fant at det kun er ved drosjeløyver at løyvemyndigheten kan stille krav om taksameter (yrkestransportforskriften § 48 tredje ledd). Skattdirektoratet konkluderte på denne bakgrunn med at kravet til taksameter for taxinæring etter bokføringsforskriften § 8-2-1 gjelder enhver som har drosjeløyve etter yrkestransportforskriften.

Bokføringspliktige som har andre typer løyve, for eksempel løyve for transport av funksjonshemmede eller selskapsvognløyve, har etter dette ikke krav om å benytte taksameter. I slike tilfeller må det vurderes om kontantsalget er så begrenset at det kommer inn under unntaket fra kravet til kassaapparat for ambulerende kontantsalg i bokføringsforskriften § 5-4 første ledd. Kontantsalget må da ikke overstige tre ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskapsår (eksklusive merverdiavgift). Hvis kontantsalget overstiger grensen, må det vurderes om systemet som benyttes tilfredsstiller kravene til kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system i bokføringsforskriften § 5-3-2. Kravene til innhold i kvitteringen til kunden, jf. bokføringsforskriften § 5-1 (§ 5-1-1 til § 5-1-8) og § 5-3-2 annet ledd gjelder uavhengig av om kvittering skrives fra taksameter eller fra annet system.