Kravet om å redegjøre for status likestilling i årsberetningen oppheves

Endringen får virkning fra 01.01.2018.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I gjeldende § 3-3 (små foretak) og § 3-3a (andre foretak) i regnskapsloven stilles det krav til at det i årsberetningen redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

En del regnskapspliktige skal dessuten redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Det er disse redegjørelsene som fra neste år forsvinner fra årsberetningen.

Regnskap Norge har vært imot å ha denne type redegjørelser som del av årsberetningen, og er derfor positiv til endringene.

Ny likestillings- og diskrimineringslov

Endringen kommer for øvrig som ledd i innføringen av Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven). Denne nye loven erstatter likestillingsloven, diskrimineringsloven om seksuell legning, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Finansregnskap 4
  Klokke Created with Sketch.