Nå er det mulig å bestille bok som kan brukes som personalliste

Skatteetaten skal som ledd i å kontrollere om personallistene føres, gjennomføre 5.000 kontroller i de aktuelle bransjene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fra 1. januar 2014 må serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen føre personallister. De aller fleste skal nå ha mottatt bok fra Skatteetaten. Virksomheter som ikke har mottatt boka kan bestille denne på Skatteetaten sine hjemmesider, jf http://www.skatteetaten.no/personalliste

Kravet om personallister er inntatt i bokføringsregelverket, og vi erfarer at mange i de aktuelle bransjene fortsatt ikke kjenner til de nye pliktene. Dersom dere har kunder som kan falle inn under pliktene, vil vi sterkt anbefale at dere følger opp kundene før nyttår og sjekker om de har behov for bistand til å innrette seg etter regelverket. 

Vi tror det blir viktig for de aktuelle virksomhetene å etablere en rutine for hvordan regelverket skal oppfylles. Både det å avklare om virksomheten faller inn under regelverket, dokumentere vurderingene og å etablere en hensiktsmessig rutine.

Skattedirektoratet skal gjennomføre over 5 000 kontroller på nyåret for å sjekke at pliktene følges. Dette betyr at nærmere en fjerdedel av de aktuelle bransjeaktørene får stedlig uvarslet besøk. Kontrollene blir gjennomført av skatteetaten i samarbeid med Politiet, kommunekasserere, Arbeidstilsynet og NAV kontroll. 

Det er virksomheter som er registrert med næringskodene 45.200, 96.020, 96.040 og som starter på 56 som vil motta manuell bok for føring av personallister i posten. Dersom virksomheten har en elektronisk løsning som tilfredsstiller kravene, vil dette kunne brukes i stedet for den manuelle boka. Selv om virksomheter ikke er registrert med en av de aktuelle næringskodene, kan det falle inn under kravene. Det sentrale er hvilke tjenester foretaket selger. 

Det sentrale med kravet er at virksomheten skal kunne dokumentere hvem som er i arbeid til enhver tid, ved at hver arbeidstaker hver arbeidsdag registrerer når denne starter og avslutter sitt arbeid. Alle skal kunne legitimere seg. 

Det vil bli ilagt svært høye bøter dersom kravene ikke er tilfredsstillende fulgt opp. I tillegg kommer faren for at skatteetaten vil hevde at det foreligger grunnlag for skjønnsmessig fastsettelse av inntekt, både på virksomheten og den ansatte.