Nummerering av kreditnotaer

Kreditnotaer må enten inngå i samme fortløpende nummerserie som salgsdokumenter, eller ha en egen fortløpende nummerserie. Det er ikke anledning til å gi en kreditnota samme nummer som tilhørende opprinnelige salgsdokument.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

En kreditnota er et "negativt salgsdokument" som benyttes for eksempel til å

  • rette feil og mangler i tidligere salgsdokument, eventuelt i sammenheng med utstedelse av nytt salgsdokument
  • dokumentere rabatter på tidligere salg
  • dokumentere retur av varer

Regler om bruk av kreditnota finnes i bokføringsforskriften § 5-2-8 og GBS 1 Utstedelse av kreditnota. Det fremgår av GBS 1 at en kreditnota må inneholde de samme opplysninger som et salgsdokument skal inneholde i henhold til bokføringsforskriften § 5-1 (§ 5-1-1 til § 5-1-8) så langt det passer. Dette gjelder også kravet til nummerering etter bokføringsforskriften § 5-1-3, jf. § 5-1-1 nr. 1. Det vil etter dette være to mulige løsninger for nummerering av kreditnotaer:

  • Kreditnotaene inntas i den samme fortløpende nummerserien som benyttes for salgsdokumenter.
  • Kredtinotaene får en egen fortløpende nummerserie.

Det har vært stilt spørsmål ved løsninger hvor kredtinotaen får samme nummer som det opprinnelige salgsdokumentet, eventuelt med et tillegg av for eksempel bokstavene "KN" foran nummeret. En slik løsning vil ikke være tillatt, da det ikke vil være mulig å etterkontrollere fullstendigheten av bokførte kreditnotaer.