Nummerering av salgsdokument, bokføring ved bruk av Excel, mv.

Skattedirektoratet har i en ny uttalelse gjentatt sin tidligere presisering om at hver bokføringspliktige enhet må operere med en egen fortløpende nummerserie på sin salgsdokumentasjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Et salgsdokument kan heller ikke inneholde leveranser fra flere leverandører, med mindre det er gitt dispensasjon fra Skattedirektoratet eller reglene om formidling av varer og tjenester kommer til anvendelse. 

Videre presiseres det igjen at bokføringsloven forutsetter at også bokføringsbilagene som sådan, for å tilfredsstille det grunnleggende bokføringsprinsippet om fullstendighet, skal være fortløpende nummerert, eventuelt fortløpende nummerert pr. bilagsart. Også dette kravet gjelder den enkelte bokføringspliktige virksomheten.

I uttalelsen gis det dessuten anvisning på hvordan regnskapsmaterialet kan sikres når det benyttes Excel i bokføringen.

Oppsummert favner uttalelsen, datert 3. januar 2007, om følgende:

1. Felles salgsdokument – krav til salgsdokumentets innhold 2. Nummerering av salgsdokumentasjonen 3. Nummerering av bilag i bokføringsprosessen 4. Sikring av regnskapsmaterialet (Excel-filer)

Les uttalelsen her: Artikkel på skatteetatens nettsider, 5. februar 2007

Relaterte artikler: