Ny bokføringsstandard om elektronisk fakturering

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har publisert norsk bokføringsstandard NBS 4 Elektronisk fakturering.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Elektronisk fakturering innebærer at det ikke oversendes tradisjonelle salgsdokumenter fra selger til kjøper, verken i papirform eller som direkte lesbare bildefiler (pdf mv.). I stedet sendes innholdet i salgsdokumentet fra selgers fakturasystem til kjøpers mottakssystem i en maskinlesbar form, ofte gjennom formidler/distributør. Både hos selger og kjøper bokføres innholdet i salgsdokumentet direkte i regnskapssystemet, uten at det tas utskrift eller lagres direkte lesbare kopier av den elektroniske fakturaen.

Standarden omhandler kriterier som må oppfylles for at elektronisk fakturering skal skje i samsvar med kravene i bokføringsreglene. Særlig gjelder dette

  • krav til rimelig sikring av salgsdokumentene mot endring, sletting, ødeleggelse eller tap etter utstedelse, og
  • krav til lesbarhet og mulighet for etterkontroll i hele oppbevaringsperioden, herunder krav til kontrollspor.

Standarden drøfter ikke

  • krav til innhold i salgsdokumenter, jf. bokføringsforskriften § 5-1-1 til § 5-1-8,
  • regler om utsteder av salgsdokumenter, jf. bokføringsforskriften § 5-2-1, og
  • bestemmelser om tidspunkt for utstedelse av salgsdokumenter, jf. bokføringsforskriften § 5-2-2 til § 5-2-7.

Standarden omtaler likevel hvilken betydning disse reglene har for sikring, lesbarhet og mulighet for etterkontroll ved elektronisk fakturering.

Standarden får virkning for elektroniske fakturaer som utstedes 1. januar 2014 eller senere, men det oppfordres til tidligere anvendelse.

Standarden finnes her: NBS 4 Elektronisk fakturering.

Elektronisk fakturering har fått fornyet interesse i forbindelse med innføring av krav til elektronisk faktura i EHF-format ved salg til statlige virksomheter fra 01.07.12, se egen nyhet.