Ny regnskapsstandard skal forenkle

I Dagens Næringsliv 14. januar uttaler Ernst & Young at ny regnskapsstandard vil fordyre regnskapsavleggelsen for norske foretak. NRS avviser påstanden; regnskapsstandarden skal i stedet forenkle.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Saken har bakgrunn i at styret i NRS (Norsk RegnskapsStiftelse) har endret strategien for utarbeidelse av regnskapsstandarder. Den nye strategien er å lage utkast til én regnskapsstandard som skal gjelde såkalte "øvrige" foretak. Utkastet vil ta utgangspunkt i IFRS for SMEs, men med norske tilpasninger.

NRS skriver følgende som tilsvar til oppslaget i Dagens Næringsliv:  

"Revisorer i Ernst & Young har i følge Dagens Næringsliv 14. januar beregnet betydelige kostnader ved en ny regnskapsstandard for norske foretak. Det kjedelige er at Regnskapsstiftelsen (NRS) ikke har foreslått noe av det Ernst & Young har beregnet konsekvensene av.

Tvert imot har NRS bestemt at utkastet til en ny standard skal bidra til forenklinger og ikke pådra norsk næringsliv nye kostnader.
Ernst & Young synes å ha lagt til grunn at man skal fastsette en oversettelse av den internasjonale standarden for små og mellomstore foretak (IFRS for SMEs) som norsk standard. NRS har sagt nei til dette.
NRS har vedtatt å utarbeide et utkast til en selvstendig norsk standard. I tråd med 25 års tradisjon i NRS tar man naturligvis med seg erfaringene fra andre standardsettere, blant annet den internasjonale, den britiske og den svenske. I den planlagte norske standarden er det forutsatt at det skal gjøres:

  • Forenklinger av notekravene så langt dette er mulig innen gjeldende og foreslått regnskaps- og aksjelovgivning
  • Gjøres forenklinger utover dette, men som hovedregel skal løsningene t i IFRS for SMEs også kunne anvendes for de som ønsker det, forutsatt at de ikke er i strid med regnskapsloven
  • Gjeldende norsk god regnskapsskikk innarbeides for å unngå unødvendige overgangsutgifter

Målet er det motsatte av hva Ernst & Young har lagt til grunn. NRS vil gjøre regnskapsrapporteringen enklere for norske foretak enn det som er tilfellet i dag. Det er ikke aktuelt å innføre regler som er mer kostbare. Dette er lagt til grunn av styret i NRS som representerer et nesten samlet regnskapsmiljø.
Det er ikke lett å lage en konsekvensutredning før man har utredet hvilke regler man foreslår. Ernst & Young har beregnet kostnadene uten å kjenne reglene. Da blir resultatet også originalt. Og dessverre helt uten rot i virkeligheten."