Nye tiltak mot taksameterjuks

Som ledd i regjeringens tiltak mot ulovligheter i drosjenæringen innfører Nærings- og handelsdepartementet og Justervesenet nye forskriftsbestemmelser om taksametre.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Reglene skal bidra til å sikre korrekt oppgjør for drosjekundene og vanskeliggjøre skatteunndragelse og trygdesvindel i drosjenæringen.

De nye reglene trer i kraft 1. januar 2010.

Nye krav som innføres er blant annet:

 • Krav om at taksameteret må tilkobles betalingsterminal dersom dette skal brukes
 • Krav om plombering av viktige komponenter, som skal beskytte mot manipulering av taksameteret
 • Krav om at taksameteret skal fortsette å fungere korrekt ved midlertidig strømbrudd og stoppe målingen ved mer langvarig strømbrudd
 • Krav om sikker lagring av måledata og at slike data skal lagres så lenge det skal benyttes som grunnlag for økonomisk oppgjør, skatt og avgift
 • Regler om hvordan prisen og andre opplysninger skal vises på display og kvittering, for eksempel at de skal være lett lesbare både om dagen og natten.

Kravene bygger på en EU-standard (måleinstrumentdirektivet) som de fleste av EØS-landene har innført. Reglene innebærer at taksametre må godkjennes før de selges eller tilbys for salg. Installasjonen av taksametre og tilkoblingen til tilleggsinnretninger må dessuten kontrolleres av Justervesenet før taksameteret kan tas i bruk, og taksametre skal deretter kontrolleres årlig av Justervesenet. De nye bestemmelsene er et resultat av en omfattende kontakt med andre myndigheter og et stort antall aktører knyttet til drosjenæringen. Forslagene ble sendt på høring 3. mars 2009 og fikk god støtte blant høringsinstansene.

Reglene trer i kraft 1. januar 2010, med en overgangsperiode på to år for taksametre som er solgt før dette tidspunktet. Det er også mulighet for å søke om en overgangsordning på to år for taksametre eller en gruppe taksametre som er produsert før ikrafttredelsen. Senest innen 1. januar 2012 må alle taksametre oppfylle kravene og ha gyldig godkjenning.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 3,5
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Finansregnskap 4
  Klokke Created with Sketch.