Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.08.15

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.08.15. I tillegg har veiledningen blitt kortet noe ned.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Følgende forutsetninger legges til grunn pr. 31.08.15 (sammenlignet med 31.12.14):

Veiledende forutsetninger 31.08.15 31.12.14
Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 2,5 %   2,3 %
Diskonteringsrente statsobligasjoner 1,9 %   2,0 %
Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)   Ca. 3,3 %  Ca. 3,2 %
Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg Ca. 2,5 %   Ca. 2,75 %
Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden Ca. 2,25 %   Ca. 2,5 %
Pensjonsregulering (min./maks.) for ordn. etter foretakspensj. loven   Ca. 0,0 % / 2,25 %  Ca. 0,0 %/2,5 %
Pensjonsregulering i offentlige ordninger  Ca. 1,5 %  Ca. 1,75 %
Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger  Ca. 2,25 %  Ca. 2,5 %
Forventet inflasjon  Ca. 1,5 %  Ca. 1,5 %

Norsk RegnskapsStiftelse gjentar i sin nyhetsartikkel at beregningsforutsetningene i veiledningen kun utgjør et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

I tillegg til oppdatering av forutsetningene med data pr. 31.08.15 har veiledningen blitt kortet noe ned. Endringene består i følge Regnskapsstiftelsen hovedsak av følgende forhold:

  • fjernet gjengivelser av regnskapsstandardenes (IAS 19/NRS 6) innhold, og beholdt kun henvisning til relevant punkt i regnskapsstandardene
  • fjernet tekst som gjentas flere steder i dokumentet
  • fjernet omtale av forhold som vi oppfatter ikke er så aktuelt å omtale lenger og/eller hvor vi oppfatter at praksis er relativt entydig
  • fjernet omtale av forhold som ikke relaterer seg til fastsettelse av beregningsforutsetninger

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Finansregnskap 4
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Finansregnskap 7
    Klokke Created with Sketch.