Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.15

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.15.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Følgende forutsetninger legges til grunn pr. 31.12.15 (sammenlignet med 31.08.15):

Veiledende forutsetninger 31.12.15 31.08.15
Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)  2,7 %  2,5 %
Diskonteringsrente statsobligasjoner  1,9 %  1,9 %
Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)  Ca. 3,3 %  Ca. 3,3 %
Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg  Ca. 2,5 %  Ca. 2,5 %
Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden  Ca. 2,25 %  Ca. 2,25 %
Pensjonsregulering (min./maks.) for ordn. etter foretakspensj. loven  Ca.0,0 %/2,25 %  Ca.0,0 %/2,25 %
Pensjonsregulering i offentlige ordninger  Ca. 1,5 %  Ca. 1,5 %
Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger  Ca. 2,25 %  Ca. 2,25 %
Forventet inflasjon  Ca. 1,5 %   Ca. 1,5 %

Norsk RegnskapsStiftelse gjentar i sin nyhetsartikkel at beregningsforutsetningene i veiledningen kun utgjør et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

I NRS(V) Pensjonsforutsetninger (desember 2015) finner du :

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettslære 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Finansregnskap 3
  Klokke Created with Sketch.