Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2016

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.08.16.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

De veiledende forutsetningene er som følger:

Pensjonsforutsetninger Oppsummering 2016 08 31

Regnskapsstiftelsen skriver i sin nyhet at den betydelige endringen i rentenivå vil medføre vesentlige endringer i pensjonsforpliktelsene.

Videre bemerkes at beregningsforutsetningene i veiledningen kun utgjør et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

 

Oppdatert veiledning:

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2016 (september 2016)

 

Endringsmarkert versjon fra forrige oppdatering:

NRS (V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2016 endringsmarkert (september 2016)