Oppdragsbekreftelse ved søknad om kompensasjon

Regnskap Norge har utarbeidet avtaledokumenter for oppdrag der regnskapsfører bistår i forbindelse med kompensasjonsordningen for næringslivet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det skilles på om oppdraget er for eksisterende eller nye kunder.

Oppdragsbekreftelse eksisterende kunder

For eksisterende kunder har vi lagt opp til en oppdragsbekreftelse, som vil inngå som bilag til den løpende oppdragsavtalen regnskapsforetaket har med den aktuelle kunden. Ved oversendelse av oppdragsbekreftelsen til kunden, bør det bes om at kunden bekrefter tilbake mottaket av denne og aksepterer at oppdraget igangsettes som det er beskrevet.

Mal for oppdragsbekreftelse eksisterende kunder finner du her.

Oppdragsavtale nye kunder

Dersom regnskapsforetaket påtar seg å bistå eller bekrefte i forbindelse med kompensasjonssøknad for nye kunder, må det tegnes egen avtale for det konkrete oppdraget.

Mal for oppdragsavtale nye kunder finner du her.

Husk at nye oppdrag krever kundetiltak iht. hvitvaskingsloven.

Generelt

Vi presiserer at oppdragsbekreftelsen/-avtalen er ment som en mal, der partene eventuelt tilpasser og kan gjøre de endringer de mener er dekkende for det konkrete oppdraget.