Overgangsordningen for krav til rapportering om samfunnsansvar videreføres

Endringene i regnskapsloven om rapportering om samfunnsansvar trådte i kraft 01.06.13, med overgangsregler i påvente av forskrifter som regulerer rapportering etter internasjonale standarder. Overgangsreglene videreføres for regnskapsårene 2014 og 2015.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet skriver følgende i sin nyhet:

"Endringene i regnskapsloven om rapportering om samfunnsansvar trådte i kraft 1. juni 2013. I påvente av forskriftsregler som regulerer rapportering etter internasjonale standarder, fastsatte Finansdepartementet overgangsregler. Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsreglene for regnskapsårene 2014 og 2015.

Overgangsreglene åpnet for at rapportering etter Global Compact og Det globale rapporteringsinitiativet for regnskapsåret 2013 kunne erstatte redegjørelsen som kreves etter regnskapsloven § 3-3 c første ledd."

Endringsforskriften finner du her.