Overgangsregler gir fortsatt oppbevaring i 10 år

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler som i stor grad viderefører kravet om oppbevaring i 10 år. Dette skjer i påvente av at Skattedirektoratet skal utrede behovet for krav om oppbevaring i mer enn 5 år for enkelte typer regnskapsmateriale.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har tidligere publisert nyheten om at reduksjonen i oppbevaringstiden fra 10 til 5 år trer i kraft fra 1. februar 2014. Finansdepartementet har 28. januar 2014 vedtatt en forskrift om overgangsregler til endringen i oppbevaringstiden.

Overgangsreglene innebærer følgende, jf. også Finansdepartementets egen nyhetssak:

  • Reduksjonen i oppbevaringstid fra 10 til 5 år får umiddelbar virkning for årsregnskaper og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetninger, revisjonsberetninger og revisors nummererte brev som blir eldre enn fem år 1. februar 2014 eller senere.
  • Årsregnskaper og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetninger, revisjonsberetninger og revisors nummererte brev som blir eldre enn fem år før 1. februar 2014 må oppbevares minst til 31. juli 2014.
  • Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, eller bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, må fortsatt oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt dersom de gjelder transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner før 1. februar 2014. Slikt regnskapsmateriale som gjelder transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner 1. februar 2014 eller senere får en oppbevaringstid på 5 år etter regnskapsårets slutt.
  • Dokumentasjon av bokførte opplysninger og slettede opplysninger, dokumentasjon av kontrollsporet mv. og dokumentasjon av balansen må fortsatt oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt dersom de gjelder transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner før 1. februar 2014. Slikt regnskapsmateriale som gjelder transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner 1. februar eller senere får en oppbevaringstid på 5 år etter regnskapsårets slutt.

Med andre ord: Det eneste som kan kastes som er yngre enn 10 år, er årsregnskaper og annen pliktig regnskapsrapportering (ligningsoppgaver, omsetningsoppgaver, terminoppgaver mv.), årsberetninger, revisjonsberetninger og revisors nummererte brev som blir eldre enn fem år 1. februar 2014 eller senere.

Finansdepartementet gir Skattedirektoratet i oppdrag å utrede om det foreligger behov for krav om lengre oppbevaringstid enn fem år for enkelte typer dokumentasjon. Det kan for eksempel gjelde primærdokumentasjon som trengs for kontroll av skatter og avgifter, samt dokumentasjon i forbindelse med bekjempelse av økonomisk kriminalitet og annen tilsynsvirksomhet. Inntil Skattedirektoratet er ferdig med sin utredning vil overgangsreglene over gjelde, med den begrunnelse at viktig dokumentasjon skal være tilgjengelig for kontroll inntil behovet for eventuelle særlige krav til oppbevaringstid er avklart. Skattedirektoratet har frist til 13. juni 2014 med å oversende sin utredning til Finansdepartementet. Eventuelle forslag til regelverksendringer vil bli sendt på alminnelig høring, og fastsatt av departementet innen utløpet av 2014. Når Skattedirektoratets utredning foreligger vil Finansdepartementet vurdere behovet for å videreføre overgangsreglene på nytt.

NARF er svært skuffet over denne uthulingen og utsettelsen av reduksjonen i oppbevaringstiden fra 10 til 5 år, og vil følge opp dette ovenfor Regjeringen.

Les også:

Hvor ble det av forenklingen?