Pålegg om elektronisk innsending av årsregnskapet

Fra 1. januar 2015 bortfaller adgangen til å sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret på papir. I stedet blir det pliktig å sende elektronisk via Altinn.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

På grunn av systemtekniske begrensninger i Altinn-portalen er indre selskaper, samt regnskapspliktige som er setter opp sine årsregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9, hvor resultatregnskap og balanse avviker fra oppstillingsplanene etter regnskapsloven kapittel 6, unntatt fra å sende inn sine årsregnskap mv. via Altinn-portalen. Slike regnskapspliktige skal i stedet sende inn sine årsregnskap mv. i et ikke-direkte redigertbart pdf-format per e-post til Regnskapsregisteret.

Det nye pålegget ble gitt ved forskriftsendring 3. juli 2014, med ikrafttredelse 1. januar 2015.

Vedlegg: