Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut 25. juli

Regnskapsregisteret har pt. godkjent 12 % flere årsregnskap enn i fjor. Fortsetter denne utviklingen ligger det an til langt kortere saksbehandlingstid.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Frist for å sende inn årsregnskap er som tidligere år én måned etter at årsregnskapet ble fastsatt, jf regnskapsloven § 8-2.

Fristen for å unngå forsinkelsesavgift er som i fjor 31. juli, altså en måned tidligere enn hva som gjaldt i perioden 2005 - 2015. 

Påminnelse før 31. juli

Som i fjor vil Regnskapsregisteret sende ut påminnelse til selskaper som ikke har levert årsregnskapet noen dager før forsinkelsesgebyr begynner å løpe. Dette er ment som en service i tilfelle misforståelser eller lignende årsak. Påminnelsen sendes elektronisk basert på e-postadresser registrert under kontaktinformasjonen i Altinn. Det gjøres opp status på innleveringer helgen 21.-23. juli, og så sendes varslene ut tirsdag 25. juli. 

Regnskapsførere og revisorer vil på samme tidspunkt motta en oversikt over de klienter som ennå ikke har levert.

Det er ikke anledning til å få utsatt innleveringsfristen.

Påminnelser etter 31. juli

De solidaransvarlige vil få påminnelse om manglende årsregnskap tirsdag 8. august. Påminnelsen legges ut i Altinn, med varsel pr e-post.

Tirsdag 12. september kommer det ny påminnelse til enhet og de solidaransvarlig, og på dette tidspunktet vil regnskapsførere og revisorer få ny samleoversikt.

Forsinkelsesgebyr

Forsinkelsesgebyret løper i maksimalt 26 uker og utgjør da 54 548 kroner.
Rettsgebyret, som for tiden er på 1 049 kroner, avgjør hvor stort forsinkelsesgebyret blir.

Beregningen av forsinkelsesgebyr baseres på rettsgebyr pr påbegynt uke:

  • Ett rettsgebyr per uke, de første 8 ukene.
  • To rettsgebyr per uke, de neste 10 ukene.
  • Tre rettsgebyr per uke, de siste 8 ukene.

Beregningen starter fra første dag etter innsendingsfristen.