Praksisendring for varsel ved for sent innlevert regnskap

Regnskapsregisteret vil heretter benytte elektronisk varsling ved for sen innlevering av årsregnskapet. Varselet vil også gå til regnskapsfører.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Tidligere har Regnskapsregisteret sendt brev til de regnskapspliktige enhetene som ikke har overholdt fristen for innsending av årsregnskap. Disse brevene har blitt sendt til både enheten og styremedlemmene, eventuelt deltakere og daglig leder, når Regnskapsregisteret har vært ajour med saksbehandlingen.

I år endrer Regnskapsregisteret denne praksisen, og benytter elektronisk varsling. Dette medfører at ingen brev blir sendt per post. Varslene sendes på e-post til både enhetene og de solidaransvarlige. Kontaktinformasjonen hentes fra Altinn, så det er viktig at både enhetsprofilen og personlig kontaktinformasjon i Altinn er oppdatert. For de enhetene som har registrert regnskapsfører i Enhetsregisteret, vil det også bli sendt e-post til den registrerte regnskapsføreren.

E-post varselet til regnskapsfører vil ha følgende innhold:

"Emne: Årsregnskap for regnskapsåret 2013.  Årsregnskapet for regnskapsåret 2013 – { org.nr.} {foretaksnavn} – er per i dag ikke mottatt og godkjent av Regnskapsregisteret. Denne orienteringen er sendt for at dere skal ha oversikt over hvilke regnskapspliktige enheter dere er registrert som regnskapsfører for, som dette gjelder. Med hilsen Brønnøysundregistrene – Regnskapsregisteret" 

Forsinket innsending av årsregnskapet for regnskapsåret 2013

I følge Regnskapsregisteret er det over 25 000 regnskapspliktige enheter som ikke har sendt inn årsregnskapet for 2013 innen fristen. Ved elektronisk innsending av årsregnskapet via Altinn, blir forsinkelsesgebyret beregnet fra 1. september. Ved innsending per post løper gebyret fra 1. august.