Prosjektregnskap i regneark - endringer i GBS 14

Bokføringsstandardstyret har endret GBS 14 Bokføring ved bruk av regneark, slik at det nå tydelig fremgår at uttalelsen også gjelder for prosjektregnskap i bygge- og anleggsvirksomhet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

GBS 14 konkluderer med at bokføringspliktige med under 300 bilag i året kan gjennomføre bokføringen ved bruk av regneark. For øvrige bokføringspliktige anses det normalt ikke å være i samsvar med god bokføringsskikk å benytte regneark ved bokføring.

Etter en endring av 21.03.11 presiseres det at uttalelsen også omfatter spesifikasjoner som kreves i bokføringsforskriften kapittel 8 Tilleggsbestemmelser og særlige regler for enkelte næringer og bransjer. Dette inkluderer blant annet prosjektregnskap i bygge- og anleggsvirksomhet, jf bokføringsforskriften § 8-1-3.

Bokføringspliktige i bygge- og anleggsvirksomhet som har 300 eller flere bilag i året, og som dermed ikke kan benytte regneark ved bokføringen, kan heller ikke utarbeide prosjektregnskaper ved bruk av regneark. Det forutsettes at prosjektregnskapene skal bygge på de bokførte opplysningene i regnskapssystemet, og være integrert med bokføringen for øvrig.

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Finansregnskap 4
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Finansregnskap 3
    Klokke Created with Sketch.