Revisjon ved avvikling av aksjeselskap

Selv om et aksjeselskap fravelger revisjon, må avviklingsbalanse og avviklingsoppgjør fortsatt revideres.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bestemmelsene om revisjon av avviklingsbalanse (før utdeling) og avviklingsoppgjør (etter utdeling) følger av aksjeloven § 16-6 (2) og § 16-10 (1). Dette er særattestasjoner som kreves direkte i aksjeloven, og ikke en del av ordinær revisjon etter revisorloven § 2-1.

Det følger av dette at fravalg av revisor etter reglene i aksjeloven § 7-6, jf. revisorloven § 2-1 tredje ledd, ikke gjelder for revisjon av avviklingsbalanse og avviklingsoppgjør. Disse må fremdeles revideres. Det er ikke krav til at avviklingsbalanse og avviklingsoppgjør skal revideres av selskapets valgte revisor; det er derfor i utgangspunktet mulig å fravelge revisjon, og deretter engasjere en revisor kun for revisjon av avviklingsbalanse og avviklingsoppgjør når dette eventuelt blir aktuelt.

NARF er klar over at dette, på linje med kravene til revisjon av åpningsbalanse ved stiftelse (jf. aksjeloven § 2-8 (2)), oppfattes som inkonsekvent i forhold til adgangen til å fravelge revisor. Det skal gjøres en gjennomgang av samtlige slike særattestasjoner som fremdeles kreves også for de som har valgt bort revisjon, og vi håper at denne prosessen vil gi et ryddigere regelverk.