Svært viktig å følge opp frisør-, bilverksteds- og serveringsstedskunder om nytt krav

Fra nyttår omfattes disse og beslektede næringer av krav om å føre lister på hvem som til enhver tid er i arbeid i virksomheten. Svikt i rutinene vil innebære store bøter og fare for skjønnsmessig fastsettelse av inntekt med tilleggsskatt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatteetaten vil gjennomføre svært mange kontroller av de aktuelle foretakene i 2014. Disse kontrollene blir formodentlig gjennomført uten forutgående varsel.

Vi i NARF tror mange vil oppleve store utfordringer med å innføre de nye kravene som er inntatt i bokføringsforskriften. Den første og største bekymringen knytter seg til om virksomhetene i de aktuelle bransjene fanger opp at de omfattes av pliktene. Den andre store bekymringen handler om virksomhetene får alle sine lønnede og innleide medarbeidere til å etterleve regelverket.

Vi tror det blir viktig at regnskapsbransjen bistår sine kunder med både å

  1. avklare om kundene omfattes av regelverket, og
  2. etablere rutine for føring av personallister.

Dette blir en viktig rådgiveroppgave hvor regnskapsførerne står i første rekke til å bistå.

Hvem som omfattes

De som omfattes av regelverket er som nevnt frisører, bilverksteder og serveringssteder. I tillegg til disse omfattes virksomheter innen skjønnhetspleie, bilpleie, catering, gatekjøkken og andre innen tilberedning av mat.

Foretak som i noen grad driver slik virksomhet ved siden av annen næring kan være unntatt, men dette må avklares og fortrinnsvis dokumenteres. Det samme gjelder foretak som driver næring som kan ligge i grenseland til å bli omfattet av pliktene. Det å kunne vise til vurderinger og dokumentasjon kan ha positiv betydning i tilfeller hvor skatteetaten reiser spørsmålet, og kanskje kommer til en annen konklusjon enn foretaket selv.

Hva pliktene består i

Formålet med reglene er å motvirke svart arbeid. Dette virkemiddelet går ut på at når skatteetaten kommer på kontroll, så skal skatteetaten kunne be om å få personallisten og ut av denne kunne se hvem som faktisk er på jobb akkurat da.

Det ovennevnte innebærer at alle arbeidstakere - både innehaver, ansatte og innleid hjelp - skal registrere når de kommer på arbeid og når de går for dagen i personallisten.
Dersom en arbeidstaker ikke står på personallisten, vil dette indikere svart arbeid.

Personalliste kan føres manuelt eller elektronisk. Personalliste som føres manuelt skal foreligge på arbeidsstedet i en innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Innholdet må føres med penn. Skatteetaten vil inntil videre tilby slike bøker gratis, og de som er registrert med næringskodene nevnt over vil motta slik bok automatisk i posten. Se mer om dette på skatteetaten.no.

Der hvor personalliste føres elektronisk, f eks med hjelp av et “stemplingsursystem”, skal denne umiddelbart kunne skrives ut på papir. Det er ikke tillatt å bruke tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer hvor det er mulig å endre eller slette direkte i de registrerte opplysningene.

Dersom det foretas rettelser i personallisten, skal det fremgå hvem som har foretatt rettelsen og tidspunkt for når det er gjort.

I tillegg til det ovennevnte stilles det krav om at alle arbeidstakere skal kunne legitimere seg med godkjent legitimasjon som inneholder bilde.

Les mer om kravene i Skattedirektoratets melding 8/13.