Tilbakedatering av salgsdokumenter

Inntil 15 virkedager inn i januar 2014 er det anledning til å utstede salgsdokumenter for salg gjennomført i desember 2013 med fakturadato 31.12.13.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31.12.13 får bokføringsforskriften en ny bestemmelse i § 5-1-3 tredje ledd (jf. forskrift av 28.06.13 nr. 805):

"Salgsdokument som utstedes innen de femten første virkedager i måneden, kan angi siste dato i foregående måned som dokumentasjonsdato, forutsatt at varen eller tjenesten er levert på dette tidspunktet. Bestemmelsen gjelder tilsvarende ved utstedelse av dokumentasjon for uttak."

Endringer er i tråd med forslag fra Bokføringsstandardstyret i delrapport II punkt 5 av gjennomgangen av bokføringsreglene for Finansdepartementet (dog endret fra 10 til 15 virkedager). Begrunnelsen for endringen er å forenkle bokføringsarbeidet gjennom å fjerne behovet for en del periodiseringer for regnskaps- og skattemessige formål.

Det har kommet spørsmål om hvorvidt den nye adgangen til tilbakedatering av salgsdokumenter kan benyttes ved årsskiftet 2013/2014, slik at leveranser gjennomført i desember 2013 kan faktureres innen femten virkedager i januar 2014 med fakturadato 31.12.13. Spørsmålet er foranlediget av at forskriftsendringen får virkning for regnskapsår påbegynt etter 31.12.13, og at dette gjelder salg som vil bli bokført i regnskapsåret 2013 dersom den nye bestemmelsen benyttes.

Dersom den nye adgangen til tilbakedatering ikke benyttes, vil salg gjennomført i desember 2013 som faktureres i januar 2014 bli bokført i regnskapsåret 2014 - etter at endringen har fått virkning. Det legges dermed til grunn at spørsmålet i utgangpunktet gjelder regnskapsår påbegynt etter 31.12.13, og at den nye bestemmelsen kan benyttes. Det vil dermed være anledning til å fakturere salg gjennomført i desember 2013 i løpet av de 15 første virkedagene i januar 2014, med tilbakedatering av salgsdokumentene til 31.12.13.