Tollkreditt for selskap som har fravalgt revisjon

Toll- og avgiftsdirektoratet har opplyst at kravet om revisorgodkjent dokumentasjon ved søknad om tollkreditt er fjernet for selskap som har fravalgt revisjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NARF har fått opplyst at dette ble gjort i forbindelse med innføring av fritaket for revisjonsplikt for selskap med årlig omsetning under 5 millioner kroner.

NARF-medlemmer har opplevd krav om revisorgodkjent dokumentasjon ved søknad om tollkreditt og NARF har derfor skrevet brev til Toll- og avgiftsdirektoratet hvor vi ber om at tollregionene oppdateres om endringen i retningslinjene.

Her finner du et scannet kopi av brevet.

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Finansregnskap 1,5
    Klokke Created with Sketch.
  • Bokføring 2,5
    Klokke Created with Sketch.
  • RF-Regelv./GRFS 3
    Klokke Created with Sketch.