Transport i medhold av løyve for transport for funksjonshemmede – ikke krav til taksameter

I et brev til Oslo kommune 18.01.2012 har Skattedirektoratet vurdert om det er plikt til å dokumentere kontantsalg ved bruk av taksameter, jf. bokføringsforskriften § 8-2-1, ved transport som skjer i medhold av løyve for transport for funksjonshemmede.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har kommet til at det ikke er slik plikt.

Skattedirektoratet tok utgangspunkt i en vurdering av yrkestransportforskriftens bestemmelser om taksameter i regelverket for "behovsprøvd løyve for persontransport utenfor rute med motorvogn”, og fant at det kun er ved drosjeløyver at løyvemyndigheten kan stille krav om taksameter. Skattdirektoratet konkluderte på denne bakgrunn som følger:

Skattedirektoratet legger tilsvarende til grunn at kravet til taksameter for taxinæring etter bokføringsforskriften § 8-2-1 gjelder enhver som har drosjeløyve etter yrkestransportforskriften. Den som har løyve for transport av funksjonshemmede eller selskapsvognløyve har da ikke krav om å benytte taksameter.

Når det gjelder spørsmålet om hvilke dokumentasjonskrav som da gjelder ved transport som skjer i medhold av løyve for transport av funksjonshemmede uttalte Skattedirektoratet bl.a. følgende:

Hvis det gjelder kjøring ved bruk av løyve for transport av funksjonshemmede må det vurderes om kontantsalget (egenandelene) er så begrenset at det kommer inn under unntaket fra kravet til kassaapparat for ambulerende kontantsalg i bokføringsforskriften § 5-4 første ledd. Kontantsalget må da ikke overstige 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskapsår, p.t. kr 237 640 + mva. Hvis dette unntaket kommer til anvendelse kan kvittering skrives fra en skriver tilkoblet PDAen. Hvis kontantsalget overstiger grensen må det vurderes om PDA-systemet tilfredsstiller kravet til kassaapparat. Kravene til innhold i kvitteringen, jf. bokføringsforskriften § 5-1 (§ 5-1-1 til § 5-1-8) og § 5-3-2 gjelder uavhengig av om kvittering skrives fra taksameter eller fra annet system.