Tre bokføringsstandarder er gjort endelige

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert de tre første endelige Norske BokføringsStandardene. Disse er NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale, NBS 2 Kontrollsporet og NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale omhandler kriterier som må oppfylles for at sikringen av regnskapsmateriale skal anses å være betryggende. Standarden omhandler i tillegg til generelle sikringstilstak også reglene om sikkerhetskopiering av elektronisk regnskapsmateriale, samt lukking av regnskapsperioder ved elektronisk oppbevaring av bokførte opplysninger.

NBS 2 Kontrollsporet omhandler de generelle kravene til toveis kontrollspor mellom dokumentasjon av bokførte opplysninger, bokførte opplysninger i spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, og pliktig regnskapsrapportering. Dette omfatter blant annet krav til nummerering/identifisering av dokumentasjon av bokførte opplysninger (bilag). Videre omhandles kravene til dokumentasjon av kontrollsporet. Dokumentasjonskravet gjelder bare i de tilfeller hvor dette er nødvendig for å kunne kontrollere pliktig regnskapsrapportering og bokførte opplysninger på en enkel måte.

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år omhandler problemstillinger knyttet til kravet om elektronisk tilgjengelighet til bokførte opplysninger i 3,5 år etter regnskapsårets slutt, herunder:

  • Når er bokførte opplysninger i utgangspunktet tilgjengelig elektronisk
  • Omfanget av bokførte opplysninger som skal holdes elektronisk tilgjengelig
  • Betydningen av begrepet "elektronisk tilgjengelighet"
  • Lagring og sikring av de opplysningene som holdes elektronisk tilgjengelig
  • Bytte av regnskapssystem eller regnskapsfører

Alle tre standardene får virkning fra regnskapsår som begynner 1. januar 2014 eller senere, men det oppfordres til tidligere anvendelse. Standardene er a jour med alle vedtatte endringer i bokføringslov og -forskrift som har trådt i kraft i 2012, eller som trår i kraft fra og med 1. januar 2013.

Standardene finnes på Norsk RegnskapsStiftelses hjemmeside. For mer informasjon om innholdet i standardene tilbyr NARF kurset "Bokføring - ofte stilte spørmål og aktuelle nyheter" flere steder, se vår kurskatalog. Videre avholder Norsk RegnskapsStiftelse Bokføringsdagen 2012, hvor standardene vil bli gjennomgått.

NARF har hatt en sentral rolle i utviklingen av standardene. Bokføringsstandardstyrets prosjektgruppe for sikring av regnskapsmateriale mv., som har utarbeidet disse, består av:

  • Jan Terje Kaaby (leder) - statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører, rådgiver i fagavdelingen i NARF
  • Hans Christian Ellefsen - statsautorisert revisor, CISA og CRISC, leder av rådgivningsavdelingen i NARF
  • Lars Erik Fjørtoft - partner og leder av tjenestegruppen Risk & Compliance i KPMG