Useriøse aktører i markedet for kassasystemer?

Ny lov om kassasystemer er vedtatt, og mange i næringslivet må bytte kassasystem innen 2019. Ved kjøp av kassasystem blir det nå viktig å velge leverandør som oppdaterer systemet i samsvar med det nye regelverket.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I nytt regelverk for kassasystemer stilles det krav til kassasystemenes oppbygning og funksjonalitet. Loven ble vedtatt 19. juni 2015, og ikrafttredelsen er satt til 1. januar 2017. Fra dette tidspunktet må kassasystemleverandører levere kassasystemer som tilfredsstiller kassasystemlovens bestemmelser.

De bokføringspliktige har noe bedre tid på seg til å bytte kassasystem. Disse skal senest fra 1. januar 2019 registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem som innehar produkterklæring som tilfredsstiller kravene i kassasystemloven. I praksis innebærer dette at alle som i dag bruker kassasystem, innen utgangen av 2018 må få oppgradert eller bytte ut kassasystemet sitt.

Foreningen IKT-Norge skriver i en erklæring fra 19. juni 2015 at kassasystembransjen opplever at useriøse aktører nå ønsker kortsiktig gevinst i kassasystemmarkedet. I den forbindelse er det viktig å påpeke at selv om den nye kassasystemloven er vedtatt, gjenstår det fortsatt et forskriftsarbeid før alle de nye kravene til kassaapparat er kjent. Det betyr at det er ingen kassaleverandører som allerede nå kan levere kasser som følger kravene. Forskriftene vil først være klar innen utgangen av året.

Rådet ut til kunder som i tiden frem til 1. januar 2017 vurderer å kjøpe eller bytte kassasystem, er å velge en leverandør som har klare intensjoner om å oppdatere kassasystemet til godkjent løsning med virkning fra senest 1. januar 2019. I den grad det er usikkerhet, kan et råd være å søke nærmere informasjon fra f.eks. Norsk forum for kasse- og butikkdata som er et bransjenettverk i IKT-Norge innen kassasystemmarkedet.

Les mer om det nye regelverket for kassasystemer ved å klikke her.