Utbytte basert på mellombalanse som ikke er revidert

Når iverksettes den vedtatte lovendringen? Artikkelen erstatter upresis artikkel fra 28. august.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I desember i fjor vedtok Stortinget at aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, skal kunne dele ut ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse som ikke må revideres.

Foreløpig har lovendringen ikke trådt i kraft. 

I lovvedtaket ble det bestemt at mellombalansen må sendes til Regnskapsregisteret hos Brønnøysundregistrene. Selve utdelingen kan først skje når mellombalansen er registrert og kunngjort av Regnskapsregisteret.

Forskrift forsinker iverksettelse

Før endringene kan tre i kraft må det fastsettes forskriftsbestemmelser som regulerer innsending av og innsyn i mellombalansene. Det er dette som nå forsinker iverksettelsen av lovvedtaket.

Først i august ble forslag til forskriftsbestemmelser sendt ut på høring, med høringsfrist 15. oktober 2019.

I etterkant av høringen skal Næringsdepartementet bestille utvikling av løsning hos Regnskapsregisteret, og deretter skal løsningen utvikles.

Vi vurderer det slik at vi nærmer oss våren og kanskje sommeren 2020 før løsningen er på plass og lovendringen iverksettes.

Utbytte basert på mellombalanse er for øvrig blant temaene som blir grundig gjennomgått i kurset Aksjeloven - ofte stilte spørsmål og nyheter

Upresis artikkel fra 28. august 2019

Vi beklager på det sterkeste at vi kom i skade for å publisere artikkel 28. august med upresist innhold. Denne ble tatt med i vårt nyhetsbrev 30. august.