Utkjøring av ferdig tilberedt mat og andre varer mot kontant betaling

Bokføringsforskriften § 5-3-2 krever at kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparat, med summeringsstrimler som viser klokkeslettet for hvert enkelt salg.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er dermed forutsatt at hver enkelt transaksjon skal registreres på kassaapparatet når salget finner sted, og da også underliggende at det til enhver tid skal være samsvar mellom de registrerte beløpene og kontantene mv. i kassen.  Dette vil nødvendigvis ikke alltid være like lett å oppfylle, typisk der kunden bestiller en vare og hvor selgeren oppsøker kunde for levering og oppgjør - eksempelvis ved cateringvirksomhet.  I disse tilfeller har Skattedirektoratet nå uttalt som sin oppfatning at kontantsalget kan registreres fortløpende på kassaapparatet eller lignende på forretningsstedet, samtidig med at den ferdige varen bringes ut av lokalet for levering.

Som forutsetning legges til grunn at kvittering skrives ut og bringes med til kunden, jf. bokføringsforskriften § 5-3-2 annet ledd. Det må videre etableres et system slik at det til enhver tid kan dokumenteres hvor stor del av det registrerte salget hvor kontantoppgjøret ennå ikke er lagt i kassen. Dette kan gjøres ved at dokumentasjon for utkjørte, men ubetalte varer, for eksempel ordresedler eller kjøresedler, oppbevares separat.