Atferdsnorm blir veiledning etter tilbakemelding fra Datatilsynet

Veilederen får navnet «Veileder for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen»

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Datatilsynet setter strenge krav til et kontrollorgan for atferdssnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen. Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet velger å gjøre om dokumentet til en veiledning for bransjen i stedet for å utvikle enda et nytt kontrollorgan i en gjennomregulert bransje.

Lang behandlingstid

To år etter at de tre foreningene sendte inn et utkast til atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen, har nå Datatilsynet konkludert at den ikke kan godkjennes. Hovedbegrunnelsen er at de ikke vurderer kvalitetskontrollen som et tilstrekkelig egnet kontrollorgan for å sikre etterlevelse og sanksjonere på avvik.

Datatilsynet har uttalt at de vil ha så mange atferdsnormer som mulig i Norge, men samtidig setter EU strenge krav til hvordan normer utvikles og følges opp. Vi var klar over at kravene var høye, men samtidig vet vi at kvalitetskontrollen fungerer godt.

Fra utkast norm til veiledning

Vi gjennomførte i 2019 en selvevaluering av utkastet til atferdsnorm basert på EUs egen sjekkliste, og konkluderte etter denne evalueringen at utkastet var i samsvar med EUs egne krav, i hvert fall på alle øvrige punkter enn kontrollorganet. 

Alle tre foreningene er samstemte i at utkastet til adferdsnorm skal gjøres om til en veileder for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen. Det viktigste er at vi har veiledninger og opplæringsprogram for våre medlemmer, mer viktig enn at vi har en formell norm å forholde oss til. Basert på sjekklisten til EU, mener vi at dokumentet er en god veiledning til bransjen vår. Hvordan veiledningen skal vedlikeholdes, kommer vi tilbake til.

Regnskap Norge benytter denne anledningen til å takke Revisorforeningen og Økonomiforbundet, med deres representanter, for det gode samarbeidet med innholdsutviklingen.