Endringer i regnskapsførerforskriften

Endringene gjelder utdanningskravet, krav til praksis og oppbevaring av dokumentasjon. En vesentlig endring er krav til at minst halvparten av praksisen må være opparbeidet hos autorisert regnskapsførervirksomhet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Endringene gjelder utdanningskravet, krav til praksis og oppbevaring av dokumentasjon. En vesentlig endring er krav til at minst halvparten av praksisen må være opparbeidet hos autorisert regnskapsførervirksomhet.

I forskriften § 1-2 om praksis er det tatt inn krav om at minst ett år av praksisen skal være opparbeidet hos autorisert regnskapsfører eller autorisert regnskapsførerselskap. Det er også tatt inn bestemmelse om at praksisen skal omfatte utarbeidelse av minst ett årsregnskap etter regnskapsloven og ligningspapirer etter ligningsloven. Denne endringen trer i kraft fra 1. januar 2014. Fra samme tidspunkt vil det da heller ikke være nødvendig å dokumentere praksis med utarbeidelse av ligningspapirer for enkeltpersonforetak (i dag kreves dette i tillegg til praksis med årsregnskap og ligningspapirer for regnskapspliktig foretak).

Øvrige endringer er:

I forskriften § 1-1 om krav til utdanning er det presisert at bachelor i regnskap og revisjon eller annen treårig revisorutdanning i samsvar med tidligere rammeplaner, eller en mastergrad som dekker krav til videreføring/profilering oppfyller utdanningskravet. Videre er det presisert at søkere med utenlandsk utdanning må ha avlagt eksamener i skatte-/avgiftsrett og rettslære ved norsk høyskole eller universitet. Det er også tatt inn krav om at også søkere med utdanning fra utlandet, som er eldre enn tre år, må oppfylle kravet til etterutdanning.

I forskriften § 1-4 om autorisasjon av søkere med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-stater er det tatt inn bestemmelse om at eksamen i finansregnskap, skatte-/avgiftsrett og rettslære skal være avlagt ved norsk høyskole eller universitet.

I forskriften § 4-2 om krav til dokumentasjon av etterutdanning er krav til oppbevaring av dokumentasjonen endret fra ti år til seks år.

Forskriftsendringene er trådt i kraft, med unntak for det som gjelder praksiskravet som altså først trer i kraft fra og med 2014. Endringene bygger for øvrig på tidligere høring. Om ønskelig kan NARFs høringssvar leses her.

Vedlegg

Regnskapsførerforskriften med siste endringer (Lovdata)