Finanstilsynet innhenter dokumentasjon på etterutdanning

Et betydelig antall autoriserte regnskapsførere vil de nærmeste dagene motta brev med krav om å dokumentere gjennomført etterutdanning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er kun autoriserte regnskapsførere som mottar brev fra Finanstilsynet som skal sende inn dokumentasjon. Dersom du ikke mottar brev, skal du med andre ord ikke sende inn dokumentasjon.

I brevet vil det fremgå hvilke år det skal sendes inn dokumentasjon for. I sin orientering om kontrolltiltaket skriver Finanstilsynet følgende:

"Gjennomført etterutdanning skal dokumenteres ved kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon. Kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon skal være utstedt av kursholder og inneholde:

  • navn på deltaker,
  • navn på kursarrangør,
  • emneområde,
  • kort beskrivelse av kursets innhold,
  • kursdato og
  • varighet/antall timer.

For kurs gjennomført hos Regnskap Norge eller DnR godtas utskrift/oversikt fra "min side". Av utskriften/oversikten må det fremgå samme informasjon som av et kursbevis, jf. liste ovenfor.
 
I tillegg til kursbevis skal regnskapsfører fylle ut en kronologisk oversikt over gjennomført etterutdanning. Skjema som skal benyttes finnes her:

Etterutdanning for årene 2011 – 2016 (xlsx)

Etterutdanning for årene 2013 – 2016 (xlsx

Timer som ikke kan dokumenteres på ovennevnte måte vil ikke bli tatt hensyn til i vurderingen av om kravet til etterutdanning er oppfylt."