Konsesjonsregisteret hos Finanstilsynet har endret navn

Det nye navnet er "Virksomhetsregisteret".

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finanstilsynet begrunner navneendringen med at det nye navnet på bedre måte dekker innholdet i registeret. 

Hva inneholder Finanstilsynets virksomhetsregister?

I Finanstilsynets virksomhetsregister finner du foretak og personer som innehar konsesjon - enten tillatelse, bevilling eller autorisasjon - fra Finanstilsynet. Dette er foretak og personer som Finanstilsynet fører tilsyn med.

Registeret inneholder også foretak og personer som kun er registrert hos Finanstilsynet.

Hvordan fungerer søkefunksjonen?

Du kan velge mellom å søke etter et foretak eller en person, eller å hente ut lister over foretak/personer basert på konsesjonstype, tjenester/klasser og andre valg på siden for rapportuttrekk.