Forslag om innføring av skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap

Forslaget kommer etter at Finanstilsynet har erfart at regnskapsførere som er fratatt autorisasjonen, fortsetter å styre selskapet som eier eller styremedlem.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskapsførerselskapene må i dag ha en daglig leder som er autorisert regnskapsfører, og autorisasjon forutsetter at regnskapsføreren har ført en hederlig vandel. I høringsnotatet som er sendt på høring er det foreslått at kravet til skikkethet også skal gjelde for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap.

I revisor- og regnskapsførerlovutvalgets utredning til Finansdepartementet som ble levert 1. juni 2018 ble det blant annet foreslått å erstatte dagens vandelskrav med et krav om skikkethet. Det nye kravet innebærer en viss skjerpelse og presisering av kravet.

I sin pressemelding om høringen sier Finansdepartementet at viktige samfunnshensyn tilsier at personer som har drevet kriminell virksomhet ikke skal kunne eie eller lede et autorisert regnskapsførerselskap. 

Høringsfristen er 18. september.

Les høringsnotatet