Fristen for det dokumentbaserte tilsynet for regnskapsførere nærmer seg

Fristen er 19. oktober, altså førstkommende onsdag.

Del

Les mer om det dokumentbaserte tilsynet her.

Vi har for øvrig fått spørsmål om hva som ønskes medtatt i spørsmålet om antall erstatningssaker. Her er det antall saker hvor forsikringsselskapet er involvert som ønskes opplyst.

I tillegg er det feil datoer i nynorsk utgave av skjemaet hva angår etterutdanningsperiode. Her vises det til perioden 1.1.2010 - 31.12.2012. Det korrekte er 1.1.2013 - 31.12.2015.