Håp om redusert oppbevaringstid for oppdragsdokumentasjon

Finanstilsynet har lyttet til Regnskap Norges oppfordringer og foreslått å redusere oppbevaringstiden for regnskapsførers oppdragsdokumentasjon fra ti til fem år. Med unntak for korrespondanse som tar opp feil og mangler, der Finanstilsynet vil opprettholde 10 år. Vi mener dette er uberettiget.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har siden innføringen av fem års oppbevaringstid i bokføringsloven, jobbet for at lignende oppbevaringsplikter i andre lover endres tilsvarende. Blant disse er oppbevaringstiden for regnskapsførers oppdragsdokumentasjon. Det er derfor gledelig at Finanstilsynet nå har kommet i møte med vårt syn og foreslått en reduksjon til fem år. 

Finanstilsynet vil imidlertid opprettholde 10 år for den delen av oppdragsdokumentasjon som utgjør brev og korrespondanse hvor regnskapsfører har påpekt vesentlige eller gjentatte feil og mangler hos oppdragsgiver.  Forslaget begrunnes i hensynet til skatte- og avgiftskontroll. Regnskap Norge er uenig og mener redusert oppbevaringstid må innføres uten unntak. Les mer om dette i vårt høringssvar, inntatt under vedlegg. 

Høringsfristen for Finanstilsynets forslag var 20. januar. Vi kommer tilbake med mer informasjon når utfallet er klart.

Vedlegg

Høringssvar fra Regnskap Norge, 17. januar 2017

Finanstilsynets høringsnotat