Høring - betalingsoppdrag inn i god regnskapsføringsskikk

Bransjestandardutvalget har sendt på høring utkast til endringer i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Endringene knytter seg i hovedsak til at betalingsoppdrag foreslås inntatt som oppdragsområde i standarden.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bransjestandardutvalget, bestående av representanter for Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening, har sendt på høring utkast til endringer i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Endringene knytter seg i hovedsak til at betalingsoppdrag foreslås inntatt som oppdragsområde i standarden. Med betalingsoppdrag menes oppdrag hvor regnskapsførervirksometen får adgang til å belaste oppdragsgivers bankkonto(er) med utbetalinger, eller legge betalingsforslag til godkjenning hos oppdragsgiver. Det foreslås i tillegg enkelte andre endringer og presiseringer i standarden. Alle forslag til endringer fremgår av vedlagte høringsutkast, med kommentarer til forslagene.

Høringen er åpen for alle interessenter, ikke bare de definerte høringsinstansene. Bransjestandardutvalget ønsker i denne omgang kun høringssvar vedrørende de endringer som er foreslått i standarden. Det ønskes ikke høringssvar på andre deler av standarden, og slike høringssvar vil heller ikke behandles av Bransjestandardutvalget. Høringssvar ønskes levert som e-post til jan.terje.kaaby@regnskapnorge.no, og høringsfristen er 30. april 2016.

Vedlegg: