Husk at enkeltpersonforetak som driver regnskapsførervirksomhet må sende inn årsregnskap mv.

Finanstilsynet har kritisert 189 regnskapsførere som er innehaver av enkeltpersonforetak for ikke å ha utarbeidet og sendt inn årsregnskap, årsberetning og eventuelt revisjonsberetning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 5 bestemmer at alle foretak som det føres tilsyn med etter finanstilsynsloven § 1 er regnskapspliktige, og dermed må sende inn årsregnskap, årsberetning og eventuelt revisjonsberetning til Regnskapsregisteret i samsvar med regnskapsloven § 8-2. Etter finanstilsynsloven § 1 første ledd nr. 19 omfatter dette blant annet autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper. Absolutt alle regnskapsførervirksomheter er etter dette regnskapspliktige, og må sende inn årsregnskap, årsberetning og eventuelt revisjonsberetning (hvis revisjonspliktig) til Regnskapsregisteret. Dette gjelder uavhengig av om regnskapsførervirksomheten drives som enkeltpersonforetak eller i en selskapsform, og uavhengig av omsetning eller andre størrelser.

I september sendte Finanstilsynet brev til 189 regnskapsførere som er innehaver av enkeltpersonforetak som driver regnskapsførervirksomhet. I brevet kritiseres disse for ikke å ha utarbeidet og sendt inn årsregnskapet, årsberetning og eventuell revisjonsberetning til Regnskapsregisteret. Bakgrunnen for brevet er det dokumentbaserte tilsynet Finanstilsynet gjennomførte med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper høsten 2013. Da det dokumentbaserte tilsynet ble gjennomført var det totalt 1123 enkeltpersonforetak som driver regnskapsførervirksomhet.