Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om klagenemnd for revisorer- og regnskapsførersaker, samt oppnevnt medlemmer til nemnden.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Klagenemnden skal behandle klagesaker over Finanstilsynets vedtak knyttet til revisorer og regnskapsførere. Dette vil særlig være klager på avslag på søknader om tillatelse som revisor eller regnskapsfører, og klage på vedtak om tilbakekall av tillatelse som revisor eller regnskapsfører. Klagenemnden er bredt sammensatt for å sikre høy juridisk, regnskapsfaglig, revisjonsfaglig og regnskapsførerfaglig kompetanse.

Klagenemnden har følgende sammensetning:

Professor John Christian Langli, leder Advokat Hanne Ombudstvedt, nestleder Advokat Kjetil Wibe, medlem Autorisert regnskapsfører Solveig Nordkvist, medlem Statsautorisert revisor Elin Ramleth Østli, medlem

Førsteamanuensis Inge Unneberg, varamedlem Statsautorisert revisor og amanuensis Lars Sanden, varamedlem Autorisert regnskapsfører Torbjørn Johansen, varamedlem

Doktorgradsstipendiat ved BI, Kari Birkeland, sekretær

Forskriften trer i kraft straks. Klagesaker som er kommet inn til behandling til departementet etter 1. juli 2011, vil i tråd med overgangsregel i forskriften oversendes nemnden for behandling. Klagesaker som er kommet inn til departementet før dette tidspunkt, behandles og avgjøres av departementet.

Du finner forskriften her.