NARF er positiv til endring av praksiskravet for autorisasjon

NARF støtter Finanstilsynets forslag om å innføre krav om minst ett års praksis som ansatt i regnskapsførervirksomhet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Tilslutningen er bygget på at erfaring fra regnskapsførervirksomhet er en styrke for kompetansebyggingen og at det vil bidra til å gi søkeren best mulig grunnlag og kvalifikasjoner for sin fremtidige yrkesutøvelse som autorisert regnskapsfører. NARF mener videre at kravet bør gjelde generelt, også for dem som i dag får full godskriving av revisjonspraksis.

Et kritisk punkt er likevel om regnskapbransjen har kapasitet nok til å dekke opp for etterspørselen etter praksisplasser og markedets behov for autoriserte regnskapsførere. NARF tror at kapasiteten er tilstrekkelig, men forutsetter at Finanstilsynet holder døren åpen for alternative løsninger hvis det motsatte viser seg å bli tilfelle - for eksempel å innføre praksisprøve som sidestilt til praksisperioden.  

Ved innføring av krav til praksis fra regnskapsførervirksomhet, ligger det for øvig i forslaget at dagens krav om årsoppgjørspraksis fra minst ett enkeltpersonforetak utgår.

Når det gjelder forslaget vedrørende utdanningskravet, stiller NARF spørsmål ved om det er hensiktsmessig så lenge endringen bare vil være av midlertidig karakter. Det vises til den nye regnskapsførerutdanningen som er på trappene (bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører), tenkt å tre inn som erstatning for det forskriftsbestemte utdanningskravet.

Vedlegg: