Om regnskapsførerne i Finanstilsynet årsmelding 2013

Antallet som søkte om autorisasjon som regnskapsførere var tilbake på normalnivå i 2013. Året endte med 827 nye godkjenninger, med en nettoøkning på 483 autoriserte regnskapsførere. Per 31.12 var det totalt 11 611 autoriserte regnskapsførere i registeret.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dette fremgår av Finanstilsynets årsmelding for 2013.

Som utviklingstrekk i bransjen peker Finanstilsynet spesielt på den stadig økende bruken av elektroniske systemer i regnskapsføreroppdragene, noe som reiser spørsmål ved hvordan regnskapsbransjen skal tilpasse sine tjenester til denne utviklingen.

På tilsynssiden meldes det om at 11 regnskapsførere har fått tilbakekalt sin autorisasjon i 2013 (mot 10 i 2012). Tilsvarende tall for regnskapsførerselskapene er 2 (mot 45 i 2012). I tillegg er det fattet vedtak om 1 suspensjon. Som tidligere er det flere som sa fra seg sin autorisasjon i forbindelse med varselet om dokumentbasert tilsyn.

Gjennomføringen av det dokumentbaserte tilsynet skjedde på høsten. Forrige gang var i 2010. I januar 2014 ble det fattet vedtak om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører for 69 personer og 11 regnskapsførerselskaper på grunn av manglende egenmelding. Den foreløpige gjennomgangen av egenmeldingene for 2013 viser for øvrig at det fortsatt er store mangler i etterutdanningen.

Les mer om utviklingstrekk, tilsyn og overvåkning, forvaltning, regelverksutvikling og informasjon/kommunikasjon i Finanstilsynets årsmelding 2013 side 69 flg.