Oppbevaringstiden for oppdragsdokumentasjon foreslås redusert til fem år

Finanstilsynet støtter dermed Regnskap Norges forslag om å samkjøre oppbevaringstiden med bokføringslovens hovedregel.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forslaget er sendt på høring, med høringsfrist 25. januar 2017. Endringen foreslås å gjelde fra og med regnskapsåret 2017.

Viktig unntak

Reduksjonen i oppbevaringstid foreslås å ikke omfatte korrespondanse med oppdragsgiver hvor det er påpekt feil og mangler i samsvar med regnskapsførerforskriften § 3-2 første ledd. Her ønsker Finanstilsynet å beholde 10 års oppbevaringstid.

Dersom forslaget blir vedtatt, kan det være fornuftig å se på om lagring av korrespondanse hvor feil og mangler er tatt opp bør oppbevares eller merkes særskilt.

Om hva som er pliktig oppdragsdokumentasjon, se God regnskapsføringsskikk kapittel 6.

Høringsnotat

Høringsbrev og høringsnotat finner du her.