Rapport fra Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn

Finanstilsynet har publisert en rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2013. Et av hovedtrekkene er at det fortsatt er vekst i bransjen, fra 2009 til 2012 var veksten på 18 %.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Hovedtrekkene i rapporten ble også presentert av Anne. M. Bellamy, Finanstilsynet, på NARFs årsmøte i Tromsø torsdag 12. juni.

Noen av observasjonene er:

  • For regnskapsåret 2012 var de totale inntektene fra regnskapsføringstjenester på om lag 11,8 mrd. kroner. Dette er en økning fra forrige dokumentbasert tilsyn som ble gjennomført i 2010 (basert på tall fra regnskapsåret 2009). Den gangen var inntektsbeløpet på 10,0 mrd. kroner. Omlag 261,5 mill. kroner kan knyttes til regnskapsføring i regnskapsførerselskaper som også er revisjonsselskaper eller som eies av revisjonsselskaper eller revisorer.
  • I snitt hadde regnskapsførerforetakene (regnskapsførerselskaper og enkeltpersonforetak) en inntekt fra regnskapsføringstjenester på 3,9 mill. kroner i 2012. Dette er en liten økning siden det forrige dokumentbaserte tilsynet i 2010. Resultatgraden er på 13,1 prosent, mot 14,3 prosent i forrige tilsyn.  
  • Endringene i revisjonsplikten har ført til økning i antallet revisorer som er autorisert regnskapsfører. I juni 2014 var det i underkant av 2 500 personer med "doble konsesjoner".  
  • Det har vært en høyning av utdanningsnivået. I 2013 hadde 67,6 prosent av de autoriserte regnskapsførerne en utdanning på tre år eller mer. Tilsvarende tall for 2010 var 61,8 prosent. Dette er virkningen av skjerpede utdanningskrav. Av 67,6 prosent er det 29,2 prosent som har utdanning på over tre år. Dette er en økning fra 25,5 prosent i 2010 som blant annet skyldes økningen i antallet statsautoriserte revisorer som også er autorisert regnskapsfører.  
  • Finanstilsynet kommenterer det fortsatt økende medlemstallet i NARF som positivit, fordi NARF gjennomfører kvalitetskontroll av sine medlemmer hvert 7. år. Også Den norske Revisorforening (DnR) gjennomfører kvalitetskontroll av regnskapsføringsvirksomhet som drives av medlemmene. Finanstilsynet har et godt samarbeid med NARF og DnR om kontroller i regnskapsførerbransjen.  
  • Det er fortsatt store mangler knyttet til lovpliktig etterutdanning. I motsetning til det som gjelder for revisorer, gjelder etterutdanningskravet for alle som har autorisasjon som regnskapsfører, også om de ikke utøver yrket. Det er likevel alt for mange som mangler etterutdanning av de regnskapsførerne som har oppdragsansvar og som er daglige ledere i regnskapsførerforetak. Det er også 50 regnskapsførerforetak som har svart at de ikke har overholdt sine plikter knyttet til rettidig innsending av årsregnskap og ligningspapirer for egen virksomhet for regnskapsåret 2012. Regnskapsførerne er avhengig av å bli oppfattet som faglig dyktige og profesjonelle av offentlige myndigheter og andre, herunder når oppdragsgiver har fravalgt revisjon. Manglende etterlevelse av lovfastsatte plikter i egen virksomhet er derfor uheldig fordi det kan bidra til en svekkelse av respekten for bransjen.

Rapporten inneholder mye nyttig statistikk utover det som er nevnt over, bl.a. om demografi, regnskapsføreroppdragene,rutiner, risikostyring, IKT, økonomi/lønnsomhet mm. Rapporten har også et eget punkt om tilsynsmessig oppfølging. Dette gjelder i forbindelse med mangler i etterutdanning, ikke innleverte årsregnskap/selvangivelse for egen virksomhet, tapt egenkapital, ikke besvart det dokumentbaserte tilsynet og brudd på daglig leder-kravet. 

 

Rapporten kan leses i sin helhet her. Se evt. også Finanstilsynets nyhetsartikkel som saken.