Utsending av tilsynsavgift for 2015 til autoriserte regnskapsførere

Tilsynsavgiften for 2015 er fastsatt til kr 1.681 pr autorisert regnskapsfører.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finanstilsynets utgifter fordeles på de ulike tilsynsgrupper i forhold til omfanget av tilsynsarbeidet i det enkelte budsjettår. For budsjettåret 2015 var Finanstilsynets samlede utgifter kr 350 998 000. Regnskapsførernes andel av dette beregnes til 5,53 % (avrundet). Fordelt på 11 544 regnskapsførere blir tilsynsavgiften for den enkelte kr 1 681.

Tilsynsavgiften gjelder for 2015. Autoriserte regnskapsførere som har andre konsesjoner fra Finanstilsynet, eksempelvis godkjenning som revisor, vil få tilsendt krav om betaling av tilsynsavgift for hver konsesjon.

Statens innkrevingssentral (SI) sender på vegne av Finanstilsynet ut fakturaer på finanstilsynsavgift datert 2. mai 2016 som bes betalt til konto 7694 05 12057. Forfallsdato 23. mai 2016.

Se hele følgeskrivet til utlikningsfakturaen:

Utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2015 - autoriserte regnskapsførere (pdf)

Spørsmål om betaling av faktura rettes til Statens innkrevingssentral på e-post: firmapost@sismo.no, eventuelle andre spørsmål besvares ved henvendelse til Finanstilsynet på e-post:okonomi@finanstilsynet.no