Varsler i Altinn – regnskapsførere og revisorer får endelig kopi

Dette er et viktig bidrag for å forbedre etterlevelse og unngå unødvendige sanksjoner som tvangsmulkt.

Del

De som har rolle som regnskapsfører eller revisor for en virksomhet skal fremover motta varsler om manglende innlevering av oppgaver, herunder varsler om tvangsmulkt. Det som er nytt er at meldingstjenesten endelig har tatt i bruk rollene som regnskapsfører og revisor.

Meldingene sendes den kontaktadressen du står oppført med under «Din kontaktinformasjon for virksomheten» på hver enkelt kunde.

Varsler som omfattes

Du som er regnskapsfører eller revisor vil få varsler på tjenester knyttet til rollene:

 • De som har rollen Regnskapsfører med signeringsrett får varsel på tjenester knyttet til denne rollen
 • De som har rollen Regnskapsfører uten signeringsrett får varsel på tjenester knyttet til denne rollen
 • De som har rollen Regnskapsfører lønn får varsel på tjenester knyttet til denne rollen

Tilsvarende gjelder for revisor med eller uten signeringsrett.

Vi har fortsatt ikke hørt når varsler knyttet til mva-oppgaver blir sendt ut elektronisk, så her må det påregnes at varsler sendes pr post til kun kunden en stund til.  

Oppdatering av varslingsadresser

I Altinn er det laget en forbedret løsning for oppdatering av varslingsadresser. Se egen nyhet om dette.  

Får du for mange varsler?

Det er fare for at du nå vil motta flere varsler enn du egentlig ønsker, og det er dessverre ingen raske metoder for å unngå dette. Her er hva du kan gjøre:

 • I regnskapsforetak med flere ansatte, bør det vurderes hvilke kunder den enkelte medarbeider skal ha tilgang til. Det bør alltid være flere som har tilgang til en kunde i tilfelle fravær, men det er sjelden grunn til at mange skal ha tilgang. Vurder å etablere f eks team som følger opp grupper av kunder. Klientdelegering på fil vil kunne være til stor hjelp her.
 • Gå inn på Profil på hver enkelt kunde og velg Din kontaktinformasjon for virksomheten. Her kan du velge bort tjenester som ikke er aktuelle for deg. Dette gjør du ved å klikke på Varslingsinnstillinger og deretter boksen med teksten Finn skjema eller tjeneste. Velg uaktuelle tjenester og klikk deretter på tjenesten. Husk å lagre.

Fjerne tjenester i Altinn

Det hadde vært ønskelig med en fellesfunksjonalitet for det siste punktet, men dette finnes ikke pr idag.

Du vil også se at tjenester kommer opp flere ganger. Dette handler om forskjellige tjenester, som etater har gitt samme navn.

Akkurat nå kommer det dessuten flere varsler enn det regnskapsførere egentlig skal ha, siden rollene Utfyller/innsender og Begrenset signeringsrettighet midlertidig er satt tilbake til regnskapsførere. Når disse rollene fjernes vil også antallet varsler begrenses.

 

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettslære 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

124017127221