Altinn åpner for mottak av skattemeldinger først 21. februar

Forhåndsutfylt skattemelding (selvangivelse) for personer blir tilgjengelig så sent som 4. april. Her finner du de sentrale datoene.

Del

Her er noen sentrale datoer som gjelder årets levering av skattemeldinger:

21. februar Næringsrapport Skatt åpner for levering
  Skattemelding (selvangivelsen) - åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem
  Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap og øvrige skjema/meldinger gjøres tilgjengelig
1. mars Skattemelding (selvangivelsen) – frist for å bli e-bruker
4. april Skattemelding (selvangivelsen) – tilgjengelig elektronisk
  Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister - utsendelse på papir starter
30. april Skattemelding (selvangivelsen) for formue- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister - frist for å søke om utsatt leveringsfrist
  Skattemelding (selvangivelsen) for formues og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister - frist for å endre og levere
  Aksjeoppgaven – frist for levering av oppgave
31. mai Skattemelding (selvangivelsen) - frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende
  Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende - frist for å levere
  Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - aksjeselskaper mv - frist for levering
25. oktober Skatteoppgjøret - siste pulje er klar
27. oktober Skattelistene – søk blir tilgjengelig

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettslære 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettslære 1
  Klokke Created with Sketch.