"Ambassadesaken"

NARF har blitt forespurt av TV 2 om å kommentere den såkalte "ambassadesaken"

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Tirsdag 16.10.12 ble adv. Per-Ole Hegdahl intervjuet av TV2 i forbindelse med polititoppene som så langt har sluppet straff for sine ikke oppgitte inntekter i forbindelse med oppdrag for den amerikanske ambassaden.

NARFs engasjement i saken har primært hatt til hensikt å belyse reglene om skatteamnesti, tilleggsskatt kontra straff, hvilke vurderinger som ligger bak hvorvidt en sak henlegges eller ikke, samt reglene om taushetsplikt.

Det er i vår alles interesse at skattereglene som skatteetaten er satt til å forvalte, sikrer likebehanling av alle skattytere. Likebehanlding er en av de viktigste grunnpilarene i forvaltningen og har stor innvirkning på vår alles skattemoral.

Statsadvokaten i Oslo, har på grunn av kritikken mot at ambassadesaken ikke har blitt straffeforfulgt, gitt uttrykk for at de vil vurdere å gjenoppta saken. Så langt har denne saken og behandlingen av den helt unødvendig skapt grunnlag for mange spekulasjoner.

Slik NARF ser det er det godt at "ambassadesaken" nå får den grundige og ryddige saksbehandlingen som denne saken fortjener.