Bedriftshytte i konsernforhold

Bedriftshytte eid av morselskap kan være et skattefritt velferdstiltak også for ansatte i heleid datterselskap.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I Skattedirektoratets uttalelse av 8. september 2011 legges det på generelt grunnlag til grunn at:

"Fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er skattepliktig inntekt for den ansatte, jf. skatteloven § 5-1 (1). Unntak fra skatteplikten gjelder dersom tiltaket består av en naturalytelse, og anses som et rimelig velferdstiltak, jf. FSFIN § 5-15-6 (1). Bedriftshytte er hytte anskaffet eller leid til bruk for de ansatte i fritiden. Fordel ved bruk av bedriftshytte vil kunne være et rimelig velferdstiltak i henhold til FSFIN § 5-15-6 (1) når hytta er disponibel slik at alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften har lik rett til å disponere den, jf. Lignings-ABC 2010/2011 ”Velferdstiltak i arbeidsforhold” s. 1389. Et velferdstiltak i skattelovens forstand er tiltak som henvender seg innad til de personer som er knyttet til ”bedriften”.

Spørsmålet er om bruk av bedriftshytte kan anses som et rimelig velferdstiltak når ansatte i et heleid datterselskap mottar fordelen fra morselskapet i samme konsern. I utgangspunktet forutsettes det at det er arbeidsgiver som har anskaffet eller leid en hytte for ansattes bruk for at skattefritaket i FSFIN § 5-15-6 (1) skal komme til anvendelse. Skattedirektoratet er imidlertid av den oppfatning at skattefritaket normalt også vil gjelde der et morselskap stiller en hytte til disposisjon for de ansatte i et heleid datterselskap, forutsatt at de øvrige vilkårene for skattefritt velferdstiltak er oppfylt."

Skattedirektoratet konkluderer med at skattefritaket normalt også vil gjelde der et morselskap stiller en hytte til disposisjon for de ansatte i et heleid datterselskap. Det forutsettes imidlertid at de øvrige vikårene for skattefritt velferdstiltak er oppfylt.

 

Les mer om velferdstiltak og hvilke vilkår som gjelder i Lignings-ABC 2011:

  • Velferdstiltak i arbeidsforhold