Bilgodtgjørelse over kr 3,80 pr km blir skattepliktig fra 2016

2016 blir det første året hvor noe av statens sats blir skattepliktig.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Reduksjonen i skattefri sats på bilgodtgjørelse kom inn i statsbudsjettet som del av budsjettforliket. Endringen innebærer at skattefri sats settes ned med 30 øre til 3,80 kr pr km for alle personbiler.

Satsen i 2015 var til sammenligning 4,10 kr pr km for de første 10.000 km. Den skattefrie bilgodtgjørelsen blir dermed redusert med inntil 3.000 kroner fra 2015 til 2016. 

Tidligere var skattefri sats for bilgodtgjørelse og statens satser samkjørt, og 2016 blir derfor det første året hvor noe av statens sats blir skattepliktig. Sats for bilgodtgjørelse i Statens reiseregulativ endres ikke, så dersom statens sats benyttes blir 30 øre pr km skattepliktig.

Statens sats for bilgodtgjørelse er i utgangspunktet en sats som statsansatte kan kreve, men mange andre arbeidsgivere har i særskilt avtale, arbeidsavtaler, personalhåndbok mv forpliktet seg til å følge statens satser. 

Arbeidsgivere som ikke har forpliktet seg til å benytte spesifikk godtgjørelsessats, kan vurdere å ta den skattefrie satsen i bruk for å unngå det merarbeidet splitting på skattefri og skattepliktig godtgjørelse gir. 

Finansdepartementet skriver følgende om endringen:

For 2016 er satsen for skattefri utgiftsgodtgjørelse for bruk av egen bil i tjenesten satt til 3,80 kroner per kilometer. Satsen skal gjelde for alle personbiler for kjøring inntil 10 000 kilometer i året. Satsen gjelder også for kjøring med elbil og for ansatte med arbeidssted i Tromsø.

For kjøring utover 10 000 kilometer viderføres gjeldende skattefrie sats på 3,45 kroner per kilometer i 2016. Av forenklingshensyn skal denne satsen også gjelde for kjøring med elbil og for ansatte med arbeidssted i Tromsø.

Tillegg for passasjerer, tilhenger osv. kan utbetales skattefritt på samme nivå som i 2015. De særlige skattefrie kilometersatsene for andre transportmidler enn bil (bl.a. båt og motorsykkel) videreføres i 2016 på samme nivå som i 2015.